Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).


Conferința de lansare a proiectului

Conferința de lansare a proiectului "Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj", implementat de S.C PRIMASERV S.R.L, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și S.C. PALACE TOUR S.R.L .