Parteneri

 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj este un organism public regional cu misiunea promovării strategiei educaţionale la nivel de judeţ şi, de asemenea, are rolul de coordonare inter-institutionala şi comunicare strategică între Ministerul Educaţiei din România şi instituţiile de învăţământ. Inspectoratul şcolar asigura calitatea procesului educaţional şi promovarea egalităţii de şanse pentru educaţie. Aceasta asigura, de asemenea, dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ pentru a consolida autonomia lor în condiţii de concurenţă şi de a promova standarde naţionale. Activitatea ISJ Dolj este concretizată prin punerea în aplicare pe teritoriu, a deciziilor şi masurilor elaborate la nivel naţional, difuzarea corectă a acestor măsuri în sistem şi intervenția în timp util pentru a le realiza.

S.C. PALACE TOUR S.R.L. este printre primele agenţii de turism din Oltenia, cu o experienţă de 25 de ani în domeniu şi a cunoscut o continuă dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor oferite. Echipa Palace Tour, parteneriatele solide în ţară şi în străinătate şi know-how-ul dobândit în cei 25 ani de experienţă, asigura clienţilor o înaltă calitate a serviciilor de călătorie, diversitatea destinaţiilor şi serviciilor oferite, siguranţa călătoriei şi un raport corespunzător preț-calitate pentru fiecare tip de serviciu. Palace Tour se regăseşte printre primii membrii ai A.N.A.T. (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism).

  • Valoare totală proiect 2,209,265.46

Tipărire