Acasă

 

TITLUL PROIECTULUI:

Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din judeţul Dolj

POCU/90/6.13/6.14/ 109384

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritară: Educaţie şi competențe

 

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranziţiei de la studiu la viaţă activă pentru elevii înmatriculaţi în liceele/şcolile profesionale din judeţul Dolj ca urmare a accesului la activităţi integrate de învăţare la un potenţial loc de muncă şi în cadrul firmelor de exerciţiu înfiinţate.

Activităţile proiectului au un impact major şi de lungă durată asupra grupului ţintă al proiectului şi vizează adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi facilitarea inserţiei acestora prin:

  • Conştientizarea importanţei şi semnificaţiei programelor de învăţare la locul de muncă şi a abilitaţilor practice deprinse, esenţiale pentru un viitor absolvent de studii şi la modalităţile de participare în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piaţa muncii prin care să  îşi dezvolte o serie de competențe profesionale şi transversale;
  • Consilierea şi orientarea profesională a acestora pentru deprinderea de abilităţi personale relevante pentru piaţa muncii şi oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii;
  • Corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către elevi cu activitatea practică aferentă specializări;
  • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, prin simularea proceselor şi a activităţilor care au loc în întreprinderi reale, inclusiv a relaţiilor acestora cu alte entităţi (crearea şi funcţionarea a 2 firme de exerciţiu).

Astfel, prin activităţile sale, proiectul contribuie la conştientizarea nevoii de asigurare a unei pregătiri practice de calitate, în acord cu cerinţele pieţei muncii şi la adecvarea parcursului profesional la aptitudinile şi nevoile individuale. Principalul efect pe termen lung al proiectului îl reprezintă creşterea bagajului de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru grupul ţinta, a concordantei şi relevanței dintre profesia aleasă şi potențialul real al individului.


Tipărire